Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Daň z držby nehnuteľnosti - čo o nej treba vedieť

Pridané: 14.1.2022

Daňové priznanie z držby nehnuteľnosti sa podáva vždy na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa nachádza nehnuteľnosť.

DO KEDY sa podáva daňové priznanie?

Najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka od vzniku daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembrazdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Príklad: Ak klient nadobudne nehnuteľnosť v období od 2.1.2021 do 1.1.2022, daň platí od 1.1.2022. Daň z nehnuteľnosti sa platí vopred. Zároveň má povinnosť najneskôr do konca januára 2022 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Existujú dve výnimky, kedy sa daňové priznanie musí podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti

  • dedenie
  • dražba

Napríklad ste zdedili byt a v pečiatke na Uznesení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 20.11.2021. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, kedy Uznesenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť. V praxi to znamená, že na podanie daňového priznania máte 30 dní od 1.12.2021.

Výška a spôsob úhrady dane

Daň sa vypočíta na základe údajov uvedených v daňovom priznaní (napr. výmera bytu v m2 alebo počet podlaží stavby) a príslušnej sadzby. Uhradiť daň je daňovník povinný do 15 dní odo dňa, kedy rozhodnutie správcu dane nadobudlo právoplatnosť. Rozpis a výpočet každému vždy zašle príslušná obec alebo mesto listom.

Pokuty a sankcie za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sú vo výške od 5 Eur do 3 000 Eur, max. však do výšky vyrubenej dane.